Kontakt

Pavel Fiala
Otakara Kubína
Boskovice 68001
Telefon 739 022 959
Email pavel.fiala84@seznam.cz